Certifikati


 
 
 
 
 
 
 
 
Više o samim certifikatima:
 
CILS (CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA):
 
Cils je certifikat kojim se dokazuje sposobnost izražavanja i komuniciranja na talijanskom kao stranom jeziku.
 
STUPNJEVI CILS:
Postoje četiri stupnja: PRVI, DRUGI, TREĆI I ČETVRTI koji označavaju stupnjeve kompetencije u izražavanju na talijanskom, po kriterijima koji su određeni dokumentom Vijeća Europe, Modern languages: Learning, Teaching, Assessment.
A Common European Framework of Reference (1996).
Za dobivanje certifikata, za jedan od stupnjeva, potrebno je uspješno položiti ispit koji se sastoji od 5 dijelova: slušanje, razumijevanje teksta, analiza strukture komunikacije, pismeni i usmeni dio.

KOME SU NAMIJENJENI?
Namijenjeni su strancima i Talijanima koji prebivaju u inozemstvu.
Za polaganje ispita nije potrebno imati poseban stručni naziv, niti je potrebno položiti ispit CILS za prethodni stupanj. Ispiti CILS nisu vezani ni za kakve posebne tečajeve talijanskog jezika.

KOME SU KORISNI?
CILS koristi onima koji uče talijanski, koji se moraju služiti talijanskim jezikom u poslu i onima koji žele znati u kojoj mjeri poznaju talijanski jezik. Certifikati CILS potvrđuju stupanj komunikacijske sposobnosti koju zahtijevaju različite situacije. Upotrebljivost certifikata svakog stupnja za strance je određena dokumentom Ministarstva vanjskih poslova – Sistema coordinato delle Certificazioni dell’italiano per Stranieri, Roma, 1998.

CILS prvog i drugog stupnja jamče samostalnu sposobnost komuniciranja u svakodnevnim situacijama.
CILS drugog stupnja je, također, dokument kojim se dokazuje razina poznavanja talijanskog potrebna za upis na fakultet u Italiji tj. osobe koje imaju taj dokument ne polažu ispit iz poznavanja talijanskog jezika i kulture.
CILS trećeg stupnja svjedoči o sposobnosti komuniciranja u svakodnevnim situacijama, ali i u službenim odnosima s talijanskim institucijama i poslu.
CILS četvrtog stupnja dokazuje sposobnost komuniciranja na talijanskom koju bi trebao imati stranac koji želi koristiti talijanski na profesionalnom području (npr. za podučavanje talijanskog kao drugog jezika).
Mnoge talijanske tvrtke u inozemstvu, tvrtke koje žele zaposliti stranca ili strane tvrtke koje imaju trgovačke odnose s Italijom, traže od svojih zaposlenika jednu od svjedodžaba CILS, ovisno o vrsti posla kojom se bave.
 
ISPITI I OCJENJIVANJE:
Svi se ispiti izrađuju i ocjenjuju kod Centro Certificazione dell’Univetsità per Stranieri di Siena na osnovi europskih parametara određenih dokumentom Vijeća Europe. Svaka vještina nosi najviše 20 bodova. Za uspješno položen ispit potrebno je imati najmanje 11 bodova iz svakog od 5 dijelova ispita. Dakle, najveći broj bodova je 100, a najmanji 55.
Ako kandidat uspješno ne svlada sve dijelove ispita, idući put može polagati samo one u kojima nije postigao željeni rezultat te se konačni broj bodova izračunava na kraju. Položeni dijelovi ispita vrijede godinu dana od prvog polaganja.
 
CENTRI CILS:
U inozemstvu se ispiti održavaju u talijanskim institutima za kulturu. U Italiji na Sveučilištu za strance u Sieni i u drugim gradovima.
Ispiti se održavaju dva puta godišnje, početkom lipnja i prosinca, istodobno u cijelome svijetu.
Za podrobnije informacije obratiti se:

Università per Stranieri di Siena
Centro Certificazioni CILS
Via Pantaneto, 105 – 53100 Siena/Italia
53100 Siena / Italia
tel. +39 0577 240467
fax +39 0577 240461
e-mail: cils@unistrasi.it

CELI (CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA)
Celi je međunarodno priznat certifikat kojim stranci dokazuju stupanj poznavanja talijanskog jezika, a koji organizira Sveučilište za strance u Perugi.
 
STUPNJEVI CELI:
Postoji šest stupnjeva (A1, A2, B1, B2, C1, C2) koji označavaju stupnjeve kompetencije u izražavanju na talijanskom, po kriterijima koji su određeni dokumentom Vijeća Europe, Modern languages: Learning, Teaching, Assessment.
A Common European Framework of Reference (1996).
 
KOME SU NAMIJENJENI?
Namijenjeni su svim strancima koji žele međunarodno priznati certifikat o stupnju poznavanja talijanskog jezika kao stranog jezika.

KOME SU KORISNI?
Svima koji žele dobiti certifikat o poznavanju talijanskog jezika koji je priznat u Italiji i cijelome svijetu. Ministarstvo obrazovanja i istraživanja te Ministarstvo vanjskih poslova u Italiji službeno su priznali ovaj certifikat kao dokaz o stupnju poznavanja talijanskog kao stranog jezika. Ukoliko želite studirati na nekom od talijanskih sveučilišta, ovaj će vam certifikat biti priznat kao dokaz o poznavanju talijanskog jezika i nećete trebati položiti dodatne testove. Također, koristan je i za sve one koji žele raditi ili živjeti u Italiji, a nemaju talijansko državljanstvo.
 
ISPITI:
Ispiti se održavaju tri puta godišnje, u ožujku (samo za stupnjeve A1 – Celi impatto, A2 – Celi 1, , B1 – Celi 2 i B2 Celi 3), te u lipnju i studenom.
Ispiti se polažu na Sveučilištu za strance u Perugi ili u centrima ovlaštenim za provedbu Celi ispita diljem svijeta. U Hrvatskoj je to primjerice Talijanski institut za kulturu u Zagrebu.
 
CENTRI CELI:
Za podrobnije informacije obratiti se:

Dott.ssa Clara Simona Rossi
srossi@unistrapg.cvcl.it
Tel: +39 0755746716

Certifikati su usklađeni sa zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

Università per Stranieri di Perugia
Università per Stranieri di Siena
LIVELLO C2
Padronanza CELI 5 CILS Quattro-C2
LIVELLO C1
Efficacia CELI4
CILS Tre-C1
LIVELLO B2
Progresso CELI3 CILS Due B2
LIVELLO B1
Soglia CELI2 CILS Uno B1
LIVELLO A2
Sopravvivenza CELI1 CILS A2
LIVELLO A1 CELI1 CILS A1

loading