Poslovni talijanski

Poslovni tečaj je namijenjen svima onima koji žele usavršiti svoje poslovne i komunikacijske vještine na stranom jeziku. Sastoji se od niza predavanja i radionica na kojima se primjenjuju stečena znanja i vještine s naglaskom na poslovnu tematiku specifičnu u pojedinim segmentima poslovanja, poslovnoj konverzaciji i korespondenciji u različitim situacijama (sastancima, prezentacijama, pregovaranjima, poslovnim domjencima, intervjuima i sl.). Na ovaj način polaznici se pripremaju za stvarne situacije, koje ih očekuju u njihovom poslu, budući da se simuliraju konkretne situacije iz poslovnog života.
Također se obrađuju teme bontona, međukulturalnih razlika te najčešće pogreške nastale u pismenom i usmenom izražavanju.
Za ovakav tip tečaja potrebno je određeno znanje jezika kako bi polaznici mogli pratiti nastavu složenijeg sadržaja.
Tečaj može biti opći poslovni, te jezik struke: financije, pravo, marketing i prodaja.

  • oblik nastave: individualno ili u grupi
  • intenzitet: 1×3 tjedno ili prema dogovoru (individualna nastava)
  • trajanje: 50 sati ili prema dogovoru (individualna nastava)
  • NOVO! Mogućnost nastave putem skype-a!

POSLOVNO DOPISIVANJE

Poštovani, s poštovanjem!
Talijanski pozdravi u poslovnoj komunikaciji

Unatoč današnjem, opće raširenom trendu, u međunarodnom poslovnom svijetu i dopisivanju, da se koristi engleski jezik, ako imate poslovne odnose s talijanskim tvrtkama, dobavljačima, klijentima i partnerima, ili takve odnose namjeravate osnovati, neupitno je da ćete na drugoj strani ostaviti dobar dojam ukoliko se potrudite ostvariti komunikaciju, pa makar djelomično, na talijanskom jeziku. Ako ste početnik u talijanskom jeziku, možda je najbolje da počnemo od samih osnova u pisanoj komunikaciji, a to su početak i kraj dopisa ili elektroničke pošte.
Ukoliko s nekom tvrtkom stupate u kontakt prvi puta i ne znate imenom i prezimenom primatelja vaše poruke, započnite pismo sa Spettabile, ili skraćeno Spett.le, iza kojega možete, ali ne morate, dodati i ime tvrtke, odjela, ureda ili institucije. Hrvatska inačica tog pozdrava je: Poštovani. Ako znate ime i prezime osobe kojoj pišete, dopis možete započeti s Egregio Signor Rossi ili Gentile Signor Rossi, što u hrvatskom znači: Poštovani gospodine Rossi, odnosno Egregia Signora Rossi ili Gentile Signora Rossi, ako se primatelju želite obratiti s: Poštovana gospođo Rossi. Titule koje nisu na početku retka ili rečenice mogu se pisati i malim slovom. Talijani često skraćuju uvodne pozdrave i titule, a skraćenice nekih od izraza možete naći u donjem pregledu.
Postoji velika mogućnost da će vas već u prvom odgovoru, talijanska strana osloviti imenom, što nije znak nepoštivanja, već želje za uspostavljanjem prijateljskog odnosa među stranama. Ako vas Talijan oslovi s imenom, slobodno i vi u svojim dopisima koristite ime, npr. Gentile Marco, što bi značilo: Poštovani Marco.
Na kraju pisma ćemo u hrvatskom obično naći: S poštovanjem ili Srdačan pozdrav, što odgovara talijanskim pozdravima: Distinti saluti, odnosno Cordiali saluti. Međutim u talijanskoj korespondenciji ti izrazi neće uvijek biti u posebnom retku prije potpisa pošiljatelja, već će biti dio zadnje rečenice dopisa u kojoj pošiljatelj izražava svoju nadu, u primateljev skori odgovor, u uspješnu buduću suradnju, svoju spremnost da odgovori na eventualna pitanja ili jednostavno zahvaljuje na pažnji i na susretljivosti druge strane.

U nastavku navodimo neke od najčešćih izraza koje ćete susresti u talijanskoj poslovnoj korespondenciji.

Početak dopisa

alala

Kraj dopisa

završetak

loading